Villkor vid bokning

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 juli 2021 för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Hotell Stora Blåsjön enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för privatpersoner som bokat logi.

Ansvarig uthyrare

Ansvarig uthyrare är Hotell Stora Blåsjön och vi är skyldiga att:

– Se till att du får nödvändiga handlingar.
– Informera om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Bokning

Din bokning blir bindande för såväl dig som för Hotell Stora Blåsjön så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt och bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt eller delvis eller inte alls.

Minimiålder bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via kort eller på plats. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på betalning vid ankomst.

Ankomst och avresa

Rummet står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen sker utcheckning senast kl. 11.00. Annan ankomst- och avresetid kan ordnas om ingen annan gäst är bokad.

Sen ankomst

Rum är reserverad för ankomst senast kl. 20.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela detta via telefon senast samma dag eller e-post senast dagen innan för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbokning och utebliven ankomst

Avbeställningen skall ske skriftligt eller muntligt senast 1 vecka innan ankomst om det inte finns legitima skäl för en senare avbokning.

Om Hotell Stora Blåsjön haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag så utgår ingen kostnad.

Legitima skäl är:

– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj eller medresenär.
– Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Skyldigheter som kund

  • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
  • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för rummet, transportmedel, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.
  • Du får inte låta fler personer övernatta i rummet eller på tomten, än vad du uppgav i bokningen.
  • Du får inte ta in husdjur i våra fastigheter.
  • Rökning är helt förbjudet i ALLA våra fastigheter.
  • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.
  • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via kortbetalning eller på plats vid ankomst. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på eventuell förskottsbetalning vid ankomst.

Vid tvist vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inge skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Personuppgiftslagen

Med detta vill vi att du samtycker till att personuppgifter får behandlas av Hotell Stora Blåsjön. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att vi har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.

© Copyright - Hotell Stora Blåsjön