Bjurälven – den underjordiska älven

Bjurälven kallas också ”den osynliga älven” eftersom den bitvis försvinner och rinner under jorden. Längs älvfåran har vattnet format slukar, sifoner, doliner och grottor i den kalkrika berggrunden.

För att komma till Bjurälven vandrar du först tre kilometer  i skogslandskap med fantastisk grönska och vacker flora. Här kan du även se mängder av orkidéer och få bra information från länsstyrelsens skyltar längs leden, då Bjurälven är ett naturreservat. Hela turen runt är ca 11km så vårat tips är att packa med en stor matsäck och ta god tid på er då Bjurälven är en magisk plats!

Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/bjuralven.html